R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Foto: ©️Kevin Vleggeert / Dankjewel Kevin Vleggeert

Bezinning


Rampscenario of heilsaanbod

Mensen raken steeds meer gedeprimeerd door allerlei berichten die als een grote bedreiging op ons afkomen. Is het niet de schaarste van het gas, dan is het de kostenstijging. Hebben wij de coronamaatregelen achter ons gelaten, dan wordt weer melding gemaakt van toename van coronapatiënten. Al zijn er genoeg mensen die graag zouden willen werken in de gezondheidszorg, ...

 lees verder >>>

Doen wat God ons zegt

Niet alles wat in Gods Naam wordt gezegd en gedaan vinden wij terug in de Schrift. Soms leggen mensen de woorden van God op hun manier uit. En brengen hiermee individuen en groepen  in verlegenheid. Het lijkt een alibi om andere mensen te beschadigen. In naam van God zijn heel wat dingen gebeurd die niet overeenstemmen met Gods’ bedoelingen ... 

 lees verder >>>

Armoede en rijkdom

Armoede heeft altijd bestaan. Een sociale politiek kenmerkt zich door mensen leven te gunnen. Dit is meer dan eten en drinken. Het gaat ook om sociale contacten. De liberale politiek heeft er toe geleid dat armoede steeds meer toeneemt. Niet alleen van mensen met een minimuminkomen, maar ook van mensen uit de middenklasse. De rijken krijgen steeds meer  ...

lees verder >>> 


Gemengd koor levenslust bestaat 50 jaar

Op zaterdag, 8 oktober 2022 om 19.00 uur zal de H. Mis opgeluisterd worden door het Gemengd Zangkoor Levenslust Schinveld. Het koor viert in deze mis haar 50-jarig bestaansfeest. Het koor is op 22 januari 1971 opricht, maar moest als gevolg van de Coronapandemie het 50-jarig jubileum uitstellen. Het koor staat onder leiding van de dirigente Andrea Mohr en telt 46 leden.

 

Uitnodiging / aanmelden Eerste Communie 2023

Dit jaar zal Stephan Klasens niet meer de voorbereiding op eerste communie en vormsel kunnen verzorgen omdat hij alle tijd nodig heeft voor het afronden van zijn theologiestudie. We willen Stephan danken voor de fijne manier waarop hij met kinderen en ouders is omgegaan en ook voor het overdragen van zijn liefde voor God aan kinderen aan ouders. Als kerkbestuur zijn we op zoek naar nieuwe begeleiders voor E.K. en Vormselvoorbereiding. Omdat ouders gevraagd hebben wanneer de communie is en hoe ze hun  kunnen opgeven zijn er inmiddels aanmeldingsformulieren de deur uitgegaan en zullen aan de ouders ter hand worden gesteld. Aanmeldformulier downloaden?
Klik dan hier >>> 

 

Start koor voor kinderen en jongeren

Sinds vorige week is Steven van Kempen gestart met een groep kinderen met zingen en wil dit uitbouwen tot een mooi koor van kinderen en jongeren. De repetitie is op dinsdag om 16.00 uur in het kasteel te Amstenrade. Plezier in het zingen en kwaliteit staat voorop. Zijn er kinderen of jongeren die ook graag willen zingen en zich willen inzetten voor een mooi zanggezelschap, dan kunnen zij contact opnemen met Steven van Kempen of met pastoor H. Adema  

 

Nieuwe Naam voor onze Federatie

Tijdens de kerkbestuursvergadering van de vijf parochies is gesproken over de naam van de federatie. We zijn uitgekomen bij de naam Titus Brandsma die onlangs heilig verklaard is. Er liggen een aantal verbanden tussen hem en onze regio. Zo heeft hij er toe bijgedragen dat in 1923 de karmelieten de abdij van de Benedictijnen overnamen en veel jaren van grote betekenis waren voor deze regio. Ook was Merkelbeek voor Titus Brandsma een geliefde plek om even op adem te komen na werkzaamheden, die veel van hem vroegen. De manier waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn leven blijft voor ons een grote inspiratiebron.


Nieuws / Mededelingen

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies Lees meer >>> 

geplaatst: 16-07-2022

Aanstelling tot acoliet ... lees meer >>>

Naar 'Webmagazine CLAVIS' van het Bisdom Roermond klik hier >>>

Doop, rouw en trouw... lees meer >>>

Als u al altijd iets meer over onze klokken wilde weten, klik dan hier >>>


Coronamaatregelen R.-K. Kerk 

Alle kerkelijke maatregelen leest u hier >>>