Bezinning


De wolf is weer terug

Bepaalde mensen hebben er voor geijverd dat in ons land wolven werden uitgezet. Het was een verrijking voor de dierenpopulatie in de natuur. De wolf kreeg een beschermde status. Waar te weinig rekening mee werd gehouden is dat de wolf een roofdier is. Reeds vele schapen zijn slachtoffer geworden van de wolf. De schapenhouders staan vaak machteloos ... lees meer >>> 

Weten en geloven

De bijbel is een interessant boek om te bestuderen. Niet alle verhalen zitten even logisch in elkaar. Kritische mensen zien dat  heel scherp. We kunnen ons verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van die verhalen en dat levert interessante gegevens op. Ook verbindingen tussen de verschillende teksten en daaruit een bepaalde conclusie trekken is boeiend. Zo worden teksten gebruikt om ..lees meer >>>

Preek,
Pasen 2024

Beste medechristenen

Vaak wordt deze tijd vergeleken met vroeger. Men heeft het dan over de tijd waarin men jong was en opgroeide. De kerken waren vol. De katholieke kerk had een grote invloed op de samenleving op velerlei gebied. Want het merendeel van ons land was christen. Als we die tijd vergelijken met onze tijd, komt de Kerk er armtierig van af. Het aantal ... lees meer >>>


~~~~~~~~~~~~~~~~


Vastenboodschap 2024

Allereerst wil ik u allen hartelijk groeten, nu we samen beginnen aan de Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. We staan nog maar net op de drempel, maar misschien hebt u hen toch al gespot? Dan bedoel ik de paashaas en het piepkuikentje, die steevast verwijzen naar de beginnende lente te midden van opschietend gras en fleurige ...  >>>

 

REGELEN VAN EEN KERKELIJKE UITVAART IN DE PAROCHIEFEDERATIE TITUS BRANDSMA

Naar aanleiding van het feit dat er vaker onduidelijkheid heerst over hoe de procedure dient te verlopen als iemand overlijdt en een kerkelijke uitvaart wordt gewenst het volgende >>>

 

KERKBIJDRAGE 

Veel dank aan de mensen die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met de kerkbijdrage en ook vrijwilligersactiviteiten. Nog een vraag aan mensen die nog wat kunnen missen voor onze parochie. Mag de overgang naar het nieuwe jaar voor ons gedragen worden door een gezonde financiële balans.

 

Bezoek mis in verzorgingshuis Aan de Bleek

Op dinsdagavond is altijd in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Nu zijn er ook niet-bewoners weer van harte welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving.
Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Opname in de katholieke Kerk  >>>

Toediening Sacramenten 2023 >>>

geplaatst 8 januari 2024

Adventsbrief: ‘Zorg voor schepping is opkomen voor waardigheid iedere mens’  >>>

Allerheiligen / Allerzielen 2023; overledenen in onze federatie >>> 

geplaatst 01-11-2023

Foto's Pasen 2023  >>>

geplaatst 17-04-2023d

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies  >>> 

geplaatst: 16-07-2022

Link naar Huwelijk en Gezin 

geplaatst: 19-12-2021

Benoeming acoliet ...  >>>

'Webmagazine CLAVIS'  Bisdom Roermond >>>

Doop, rouw en trouw... >>>

Geluid van onze kerkklokken  >>>