Pinksteren? lees meer op Vier.nu

Bezinning


Pinksteren, een vuur dat niet dooft

Het is een wonder dat er nog steeds christenen zijn. Tot in onze tijd toe worden christenen vervolgd. Het is niet gemakkelijk is om Jezus te volgen. Velen kiezen  voor een leven dat zo weinig mogelijk moeilijkheden oplevert. Toch zien wij ook dat mensen, jong en oud, geraakt worden door Gods Geest en een radicaal leven willen leiden om Jezus te volgen. Christenen zijn te vergelijken ..lees meer >>>

Rechtspraak of liefdesgebaar

Problemen tussen mensen zijn er altijd geweest en zullen ook altijd blijven. Mensen kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken: scheldpartijen, pesterijen en zelfs vernielingen. Om geschillen te slechten worden vaker advocaten ingezet. Zij staan de mensen bij om een geschil op te lossen door gebruikmaking van het recht. Wie in zijn recht staat haalt zijn ...  lees meer >>>

De wolf is weer terug

Bepaalde mensen hebben er voor geijverd dat in ons land wolven werden uitgezet. Het was een verrijking voor de dierenpopulatie in de natuur. De wolf kreeg een beschermde status. Waar te weinig rekening mee werd gehouden is dat de wolf een roofdier is. Reeds vele schapen zijn slachtoffer geworden van de wolf. De schapenhouders staan vaak machteloos ... lees meer >>> 


~~~~~~~~~~~~~~~~


REGELEN VAN EEN KERKELIJKE UITVAART IN DE PAROCHIEFEDERATIE TITUS BRANDSMA

Naar aanleiding van het feit dat er vaker onduidelijkheid heerst over hoe de procedure dient te verlopen als iemand overlijdt en een kerkelijke uitvaart wordt gewenst het volgende >>>

 

KERKBIJDRAGE 

Veel dank aan de mensen die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met de kerkbijdrage en ook vrijwilligersactiviteiten. Nog een vraag aan mensen die nog wat kunnen missen voor onze parochie. Mag de overgang naar het nieuwe jaar voor ons gedragen worden door een gezonde financiële balans.

 

Bezoek mis in verzorgingshuis Aan de Bleek

Op dinsdagavond is altijd in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Nu zijn er ook niet-bewoners weer van harte welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving.
Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Opname in de katholieke Kerk  >>>

Toediening Sacramenten 2023 >>>

geplaatst 8 januari 2024

Adventsbrief: ‘Zorg voor schepping is opkomen voor waardigheid iedere mens’  >>>

Allerheiligen / Allerzielen 2023; overledenen in onze federatie >>> 

geplaatst 01-11-2023

Foto's Pasen 2023  >>>

geplaatst 17-04-2023d

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies  >>> 

geplaatst: 16-07-2022

Link naar Huwelijk en Gezin 

geplaatst: 19-12-2021

Benoeming acoliet ...  >>>

'Webmagazine CLAVIS'  Bisdom Roermond >>>

Doop, rouw en trouw... >>>

Geluid van onze kerkklokken  >>>