R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Vrijwilligersmiddag op zondag 8 oktober

De vrijwilligers van de vijf parochies zijn uitgenodigd voor een gezellige middag op het kasteel. Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 uur tot 14.30 uur korte gebedsdienst als dankzegging in de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade. 14.30 uur tot 14.45 uur te voet naar Kasteel Amstenrade. Van 14.45 uur tot 17.00 uur gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje op het Kasteel te Amstenrade. 17.00 uur sluiting.

 

Vormsel 2023 !!! NIEUWE DATUM !!!

Op 6 OKTOBER 2023 wordt aan dertien jongeren het sacrament het vormsel toegediend in de H. Eligius na een tiental bijeenkomsten. Wij gunnen hun dat de H. Geest steeds meer werkzaam mag zijn. Van harte welkom in de viering

De H. Mis van 22 oktober 19.00 uur vervalt!

 

Vervolgstappen na de eerste communie

geplaatst 08-08-2023

Geachte ouders, Afgelopen jaar heeft uw kind deelgenomen aan de eerste communie.

Vanuit enkele ouders is de vraag gekomen: stopt nu alles na de eerste communie? ... Lees meer >>>


In de Kerk is altijd werk

Degenen die zich betrokken voelen bij de Kerk hebben het niet over het instituut, maar over de parochie waar ze bij horen en daarin investeren ze. Zoals elders in onze samenleving is ook in de parochie behoefte aan meer hulp en ondersteuning. Naarmate er meer mensen zich inzetten, des te meer kan er ook gebeuren.

...  lees meer >>>

Vrede een oneindig begrip

In de vredesweek wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke verhouding tussen mensen. Iemand uitsluiten vanwege een gebrek of ziekte leidt tot onvrede. Mensen die zich nergens thuis voelen en voortdurend opgejaagd ervaren geen vrede. Mensen die onmacht ervaren bij oorlogsleed en onveiligheid beleven dat vrede  ...  lees meer >>>

Pijnbestrijding is niet voor alles goed

Geen mens hoeft onnodig pijn te lijden. Bij lichamelijk lijden pijnbestrijding toepassen, helpt ernstig zieken nog een tijd om deel te nemen aan het leven. Er is ook een pijn waar verdoving averechts werkt. In het gebruik van alcohol en geestverruimende middelen wordt geestelijke pijn tijdelijk vergeten. ... lees meer >>> 


Vormsel

Omdat de helft van de vormelingen niet aanwezig kon zijn vanwege een schooluitstapje hebben wij de vormselviering verplaatst naar 6 oktober. Aan dertien jongeren wordt het sacrament het vormsel toegediend in de H. Eligius na een tiental bijeenkomsten. Wij gunnen hun dat de H. Geest steeds meer werkzaam mag worden in hun leven . 

 

Federatie-viering

Op zaterdag 16 september is voor de vijf parochies van onze federatie een feestelijke mis in de H. Eligiuskerk met inbreng van vijf parochies. Steven van Kempen luistert met een gelegenheidskoor de viering op

 

Bisschopzetel Roermond vacant

Paus Franciscus verleent Mgr. Harrie Smeets ontslag als bisschop van Roermond.

Lees  meer >>>

 

KERKBIJDRAGE 

Veel dank aan de mensen die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met de kerkbijdrage en ook vrijwilligersactiviteiten. Nog een vraag aan mensen die nog wat kunnen missen voor onze parochie. Mag de overgang naar het nieuwe jaar voor ons gedragen worden door een gezonde financiële balans.

 

Bezoek mis in verzorgingshuis Aan de Bleek

Op dinsdagavond is altijd in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Nu zijn er ook niet-bewoners weer van harte welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving.
Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.

H. Mis in het verzorgingshuis Aan de Bleek te Schinveld


Nieuws / Mededelingen

Caritas en diaconie is het hart van de kerk, brief van de Nederlandse Bisschoppen lees hier >>>

 geplaatst:Pinksteren 2023

Foto's Pasen 2023 klik hier >>>

geplaats 17-04-2023d

Schema vormsellessen 2023 klik hier >>>

geplaatst: 23-01-2023

Schema communielessen 2022/2023 klik hier >>>

geplaatst: 31-01-2023

Aanmelding voor vormsel 2023 (aub voor !!! 08-12-2022 !!!) lees hier >>>

geplaatst: 01-12-2022

Adventsboodschap van onze bisschop lees hier >>>

geplaatst: 27-11-2022

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies Lees meer >>> 

geplaatst: 16-07-2022

Link naar Website:Huwelijk en Gezin toegevoegd

geplaatst: 19-12-2021

Aanstelling tot acoliet ... lees meer >>>

Naar 'Webmagazine CLAVIS' van het Bisdom Roermond klik hier >>>

Doop, rouw en trouw... lees meer >>>

Als u al altijd iets meer over onze klokken wilde weten, klik dan hier >>>


Coronamaatregelen R.-K. Kerk :  Alle kerkelijke maatregelen leest u hier >>>