Bezinning

Oase in jachtige tijden

Er zijn mensen die niet van drukte houden. Ze laten alles in de steek om in de eenzaamheid hun leven te leiden. In het oosten was dat de monnik Antonius, in het westen Benedictus. Hun leven was allereerst gericht op God. Hij vulde hun leven en daardoor werd hun beoordeling van het leven ook heel anders. Ze bezaten een wijsheid die aantrekkelijk  ..lees meer >>>

Klimaatgeleerden en hulpverleners

Afgelopen week werden mensen in het zuiden van Duitsland geconfronteerd met grote wateroverlast. Hele dorpen en steden liepen onder water. Velen in Beierse dorpen en steden moesten hun huizen verlaten en zijn met helikopters en rubberboten naar veilige plekken gebracht. Klimaatgeleerden zeggen dat door de opwarming van de aarde ...  lees meer >>>

Sacramenten zijn contactmomenten

Geruime tijd geleden werd ik opgebeld of ik moeder nog even kon bedienen. Ze was in de nacht gestorven. Toen ik er aan kwam was moeder al een aantal uren dood. Ik vertelde de familie dat ik wel voor de overledene kon bidden voor een behouden thuiskomst bij God. Maar bij een bediening hoort een contact te zijn tussen de zieke en Jezus die de zieke tot steun wil zijn. Zonder die ... lees meer >>> 

~~~~~~~~~~~~~~~~

REGELEN VAN EEN KERKELIJKE UITVAART IN DE PAROCHIEFEDERATIE TITUS BRANDSMA

Naar aanleiding van het feit dat er vaker onduidelijkheid heerst over hoe de procedure dient te verlopen als iemand overlijdt en een kerkelijke uitvaart wordt gewenst het volgende >>>

 

KERKBIJDRAGE 

Veel dank aan de mensen die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met de kerkbijdrage en ook vrijwilligersactiviteiten. Nog een vraag aan mensen die nog wat kunnen missen voor onze parochie. Mag de overgang naar het nieuwe jaar voor ons gedragen worden door een gezonde financiële balans.

 

Bezoek mis in verzorgingshuis Aan de Bleek

Op dinsdagavond is altijd in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Nu zijn er ook niet-bewoners weer van harte welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving.
Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Opname in de katholieke Kerk  >>>

Toediening Sacramenten 2023 >>>

geplaatst 8 januari 2024

Adventsbrief: ‘Zorg voor schepping is opkomen voor waardigheid iedere mens’  >>>

Allerheiligen / Allerzielen 2023; overledenen in onze federatie >>> 

geplaatst 01-11-2023

Foto's Pasen 2023  >>>

geplaatst 17-04-2023d

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies  >>> 

geplaatst: 16-07-2022

Link naar Huwelijk en Gezin 

geplaatst: 19-12-2021

Benoeming acoliet ...  >>>

'Webmagazine CLAVIS'  Bisdom Roermond >>>

Doop, rouw en trouw... >>>

Geluid van onze kerkklokken  >>>