REGELEN VAN EEN KERKELIJKE UITVAART IN DE PAROCHIEFEDERATIE TITUS BRANDSMA

Naar aanleiding van het feit dat er vaker onduidelijkheid heerst over hoe de procedure dient te verlopen als iemand overlijdt en een kerkelijke uitvaart wordt gewenst het volgende: alvorens een datum en tijdstip wordt afgesproken voor een kerkelijke uitvaart dient eerst en vooral contact te worden opgenomen met Pastoor Adema. Dit geldt zowel voor een uitvaart met aansluitend begrafenis als ook voor een uitvaart met aansluitend crematie.

Er kan op drie manieren contact worden opgenomen met Pastoor Adema: Telefonisch naar het algemeen nummer van de Pastorie: 045  525 23 18; Telefonisch naar het mobiele nummer van Pastoor Adema: 06 225 68 958 (ook Whatsapp); Per email naar: hadema@ziggo.nl

Pastoor Adema neemt dan in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op met degene die belt of mailt. Hij zal dan in overleg een datum en tijdstip afspreken. Tevens worden dan bij een bezoek aan de nabestaanden of anderszins de diverse wensen betreffende de invulling van de dienst besproken, zoals lezingen, gedenkwoord en muzikale invulling. Pastoor Adema is verantwoordelijk voor de liturgische invulling van de uitvaartmis. Wij verzoeken iedereen die een kerkelijke uitvaart wil regelen bovenstaande in acht te nemen.

Namens kerkbestuur F. Herings, secretaris