Op Sacramentsdag trekt de processie uit

19-06-2022

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat Limburg een extra seizoen kent tussen het voorjaar en de zomer: het processieseizoen. Tussen begin mei en eind juni trekt op tal van plaatsen de processie uit. Dit weekeinde is het hoogtepunt van dat seizoen, want dan viert de Kerk Sacramentsdag.

Heel officieel valt Sacramentsdag op de tweede donderdag na Pinksteren. In tegenstelling tot veel andere landen is dat in Nederland geen vrije dag. Daarom wordt het feest op de zondag erna gevierd. Komende zondag dus. De Kerk viert dan de daadwerkelijke aanwezigheid van Christus in de hostie. Tijdens de Sacramentsprocessie wordt die hostie in een mooi versierde monstrans rondgedragen om aan te geven dat God letterlijk tussen de mensen aanwezig is.

Afgelopen weken zijn er al in veel Limburgse plaatsen processies geweest. Dit weekeinde en ook de komende zondagen zal op veel plaatsen de processie – of in het dialect ‘de bronk’ – nog uittrekken. Vaak gaat dit ook gepaard met allerlei plaatselijke tradities. In sommige dorpen is het zelfs drie dagen ‘bronk’ en heeft deze ook het karakter van een dorpsfeest gekregen. Er zijn overigens ook plaatsen waar de betrokkenheid bij de processie in de loop van de jaren minder is geworden of waar deze traditie zelfs helemaal is verdwenen.

Tekst overgenomen van www.bisdom-roermond.nl