Dankjewel-concertje voor o.a. vrijwilligers die bij de realisatie van het project "Naber Orgel" meewerkten

o.m.v. Margreet Wesseling, Theo Hendricks, Gerald Wijnen, en Steven van Kempen 

Restauratie en montage Naber-Orgel in de dagkapel door Daniël Jansen van bedrijf 'De Orgelstemmer'

Vormsel 2023, toegediend door Vicaris Rens

Federatie-mis op zaterdag 16 september 2023 

H. Mis in verzorgingshuis

Op dinsdagavond 19.00 uur is in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Nu zijn er ook niet-bewoners weer van harte welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving.
Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.

Pasen 2023

Alle parochies van de federatie hadden mensen met de nieuwe paaskaars afgevaardigd om de paaskaarsen in de Paaswake te laten zegenen. 
Ook de vormelingen waren gekomen om te helpen bij de Liturgie en samen met de parochianen de doopbelofte te herhalen. Voor het paasvuur tekende dhr. Wim Meessen verantwoordelijk.