Beste meisjes en jongens

Ik herinner me een mooi liedje. Ik ben zeker dat velen van jullie zich dat ook herinneren.
De titel van dat liedje is: 'Ik geloof in Jezus' .Weet je nog dat je het van buiten geleerd hebt.  
In de bijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie werd het dan
de pastoor ingestudeerd en als ik me goed herinner vonden velen dat hel grappig.
Gezongen heb je het met de andere communicanten bij de Eerste Heilige Communieviering.
De tekst van het liedje is:

 

Ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Jezus.
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God.

Jezus stierf voor zondaars.
Jezus stierf voor zondaars.
Jezus stierf vor zondaars, Hij stierf ook voor mij. 

Jezus is verrezen.
Jezus is verrezen.

Jezus is verrezen,op de derde dag. 
Jezus stort zijn Geest uit.

Jezus stort zijn Geest uit.
Jezus stort zijn Geest uit, Hij komt over ons
tekst: M. den Haerink

 
Nu weet je natuurlijk dat de tekst datgeen is, wat wij christenen daadwerkelijk geloven.
Een gedeelte van de tekst bidden we iedere zondag in de h. mis in de geloofsbelijdenis.
Bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie waren jullie als communicanten zeer enthousiast
en wilden alles weten over Jezus, Zijn Vader en de Heilige Geest.
 
De Heilige Geest die in gestalte van een duif op Jezus neerdaalde bij de doop door Johannes in de Jordaan
en de Vader die verklaarde dat Hij (Jezus) Zijn geliefde zoon is op die Hij geweldig stolz is.
Jullie vonden dat wat Jezus aan de mensen vertelde ook als "Blijde Boodschap" waarin Hij ons mensen zegt
veel hij van ons houd en dat hij altijd een open oor voor onze vragen en zorgen heeft en ons wil helpen.
Hij heeft de juiste antwoorden op al onze vragen en als wij zorgen hebben kan hij ons verder helpen.
Wel moeten wij met Hem contact opnemen. Hij is niet opdringerig en dwingt ons tot niets. 
Om met Hem in verbinding, in gesprek te komen moeten wij ons wel wat moeite doen.
Het spreken met Hem noemen wij bidden.
Velen van jullie wilden nog meer van Jezus weten en leren en besloten het Heilig Vormsel te willen ontvangen.
Een heel goede beslissing vind ik!
 
De voorbereidingstijd was hier en daar een echte uitdaging voor je.
Ik herinner me nog goed dal veel dingen uit het dagelijks leven, b.v. verjaardagsfeestje(s),
activiteiten van je favoriete vereniging(en), activiteiten op de basisschool zoals b.v. Cito-toetsen,
kijkdagen en proeflessen op de middelbare scholen, makten het je niet altijd makkelijk om altijd bij de bijeenkomsten te kunnen zijn. 
Ook het slechts dat van medewerkers van de kerk meer en meer publik werd hebben je niet van je weg naar het Vormsel afgehouden.
Daar is, zo vind ik, meer als een felicitatie op zijn plaats. 
 
Zo konden wij in de parochie toch mooie vormselvieringen met diepgang beleven.
Bij deze sprak je dan ook voor het eerst uit, dat je in God, Zijn zoon Jezus en de Heilige Geest geloofd, en dat je Hem, Jezus Christus
wilt volgen en Hem en Zijn blijde boodschap in het dagelijks wilt betuigen en uitdragen. 
Daarvoor wens ik jou maar ook ons allen veel succes!!!
Groetjes van Wilfried.