Welkom geachte bezoeker

Onze webmaster zit niet stil. Iedere keer probeert hij om aan de website van de parochie nieuwe impulsen te geven. Ook deze keer weer. Een totaal nieuwe aanblik wat alleen maar de nieuwsgierigheid kan stimuleren. Want hoe oud mensen ook de boodschap van de Kerk vinden, telkens zorgt zij voor nieuwe impulsen.
Voor u is volop materiaal beschikbaar. Mooie overwegingen, prachtige fotoreportages, links naar andere websites, verwijzingen naar gebeurtenissen kortbij en verder af. 

De webmaster is gevoelig voor feed back en vindt het fijn als u iets laat weten het liefst via email (zie bij contact). 
Vaak verricht een webmaster, net als een pastoor, zijn werk in stilte. Toch merk ik zelf hoe fijn het is als mensen je iets laten horen over een mooie viering, een stemmige gedachte of een nieuw idee. Laat iets van je horen, is een slogan die niet alleen voor de vakantie geldt.

Onze parochie heeft de H. Eligius als patroonheilige. Sommige mensen denken dat dit de naam is van de bewoner van de pastorie. Vandaar ook dat ik soms een brief krijg of een telefoontje met: dag meneer Eligius. In een opzicht heb ik wat met hem gemeen. Hij verstond de kunst om het ijzer te smeden als het heet is. Ook wij merken dat actueel blijven heel belangrijk is.

Ik hoop dat u weer mag genieten van de nieuwe opzet van de website en dat wij niet alleen ons zelf, maar ook Christus, bij u thuis mogen laten komen.

pastoor Huub Adema.