geplaatst:20-06-2024

Processie Merkelbeek

Op zondag 30 juni (altijd de zondag na het feest van de geboorte van St. Jan de Doper) is in Merkelbeek de processie. Deelnemers zijn de schutterij, fanfare, New Generation, mannenkoor Oranje, kerkbestuursleden van de federatie, eerste communicanten en natuurlijk de pastoor, acolieten, hemeldragers, zusters van het Korenveld en andere deelnemers. De processie is een eerbetoon aan Jezus, die in de gedaante van het eucharistisch Brood onder ons wil zijn. Tijdens de processie wordt de woorddienst gehouden en zingt mannenkoor Oranje en de communicanten bij een bij een rustaltaar. In de kerk vervolgen wij met de eucharistie. Wat wij meegedragen hebben, ontvangen wij zelf in de kerk in de communie. Na afloop biedt het kerkbestuur bij restaurant Smeets de deelnemers een consumptie aan als blijk voor het meegaan in de processie. We hopen dat er in dit samen zijn ontmoeting en vooruit kijken naar de toekomst volop kansen krijgt.

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 96 jarige leeftijd Mia Pagen-Achten (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

geplaatst:10-06-2024

Mannenkoor Oranje luistert H.Mis in Merkelbeek op

Op zondag 23 juni zingt het mannenkoor Oranje om 11.00 uur in de kerk van Merkelbeek. 

Van harte bent u welkom bij deze viering

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 88-jarige leeftijd Clara Quaedvlieg-Gelissen (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

geplaatst:28-05-2024

Door de dood is van ons heengegaan:

op 88- jarige leeftijd Klara Rutten-Geilen(Schinveld):

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Geplaatst 12-05-2024

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Zaya Knibbeler (Jabeek).

Dopeling en ouders, van harte proficiat

Door de dood is van ons heengegaan:

op 97- jarige leeftijd Boeb Perriëns

Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

Hemelvaart van de Heer

geplaatst 30-04-2024

Op donderdag 9 mei is er voor de vijf parochies een mis in Schinveld om 10.00 uur. Wie dit gebeuren liturgisch wil vieren is van harte welkom  

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Kez Goderij

Dopeling en ouders, van harte proficiat 

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

geplaatst 14-04-2024

Christiaan Spaetgens en Mylo de Lorijn (Merkelbeek).

Dopeling en ouders, van harte proficiat

Door de dood is van ons heengegaan:

op 85- jarige leeftijd Johanna Loo-Kruitwagen (Amstenrade):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

Bijbelavond donderdag 18 april om 19.30 uur in dagkapel kerk Schinveld

geplaatst 30-03-2024 // gecorrigeerd 14-04-2024

Er zijn drie avonden geweest die gingen over het scheppingsverhaal, de ark van Noach en de verbinding tussen het offer van Isaäc en kruisoffer van Jezus. De vierde avond zal over het sterven en verrijzen van de Heer. U bent van harte welkom 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Sophia Gielkens (Amstenrade)

Dopeling en ouders, van harte proficiat 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 90- jarige leeftijd Paula Bours-Diederen (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

Palmzondag en de drie Heilige dagen

geplaatst 16-3-2024

Op palmzondag zullen de eerste communicanten met een palmpaasstok aanwezig zijn in de gezinsviering te Amstenrade om 9.30 uur na vertrek vanuit cour van kasteel. Om 11.00 uur speelt de fanfare St. Joseph in de kerk van Merkelbeek b.g.v. patroonsfeest.

Op Witte Donderdag is het vieren van de instelling van de eucharistie in Amstenrade m.m.v. Gemengd koor Levenslust en na afloop gelegenheid voor stil gebed bij Allerheiligste.

Op Goede Vrijdag is in alle kerken om 15.00 uur de kruisweg 

Op Paaszaterdag is om 19.00 uur de Paaswake-viering in Schinveld

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Milan van de Broek (Schinveld); Givano Frins en Annabel Naus (Merkelbeek). Dopeling en ouders, van harte proficiat 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 90- jarige leeftijd Marianne Beckers-Smeets (Amstenrade): dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

Concert Steven van Kempen

geplaatst 2-3-2024

Meditatieconcert van Steven van Kempen en Amber Haddad met Oosterse muziek op
zaterdag 9 maart 20.15 uur en
zondag 10 maart om 16.00 uur
in dagkapel van de kerk in Schinveld. Vrije gave na afloop.  

Door de dood is van ons heengegaan:

op 68- jarige leeftijd Wim Berkers (Schinveld);
op 90- jarige leeftijd Clara van Dorst-Severens (Schinveld);
op 94-jarige leeftijd Annie Schell-Mullenders (Schinveld);
op 97-jarige leeftijd Mia Hanssen-Benders (Schinveld) en
op 83-jarige leeftijd Wiel Goffin (Bingelrade):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

Door de dood is van ons heengegaan:

geplaatst 17-2-2024

op 90- jarige leeftijd Frits Raats:

dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Begrijpen wij de Bijbel?

geplaatst 5-2-2024

Een roman, een legende, sagen en sprookjes. We zijn er mee groot geworden. Veel mensen lezen niet meer zoveel als mensen vroeger gewoon waren. Maar verhalen vormen onze cultuur en wereld, of ze nu gebaseerd zijn op de werkelijkheid of verzonnen. De verhalen van de Bijbel hebben over heel de wereld een belangrijke, zo niet de belangrijkste bijdrage voor de mensheid. Maar begrijpen wij die verhalen.

In een viertal bijeenkomsten in de veertigdagentijd lezen we opnieuw verhalen uit de Bijbel en kijken of we die met nieuwe ogen kunnen lezen. 

We beginnen met een verhaal dat we als kind allemaal gehoord hebben: het verhaal van de drie Wijzen. Hoe heeft dit verhaal ons gevormd.  Wie zijn de drie Wijzen en wat is ons beeld van hen? Wat is mijn bestemming in het leven? Welke offers moeten wij brengen in ons leven? Wat motiveert mijn leven en waar vind ik leiding? Hoe vind ik heil en genezing in mijn leven? Op

donderdag 22 februari om 19.30 uur in dagkapel van Schinveld is de start.
In de volgende bijeenkomst op

donderdag 29 februari om 19.30u. lezen wij over Noach en de doop van Jezus en bespreken welke betekenis deze voor ons hebben. We gaan de teksten lezen, vragen stellen en dan proberen ze opnieuw voor ons te verwoorden. Daarbij kunnen ons muziek en gebed helpen.
In de bijeenkomst van

donderdag 7 maart bekijken we de ontmoeting van Nicodemus met Jezus. Op

donderdag 21 maart nemen we teksten uit de viering van de Goede Week. We sluiten af met het bidden van een psalm en passend lied. 

De eerste twee avonden worden verzorgd door pastoor drs. Ton Sip. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomsten.

Opgave kan bij pastoor H. Adema, telefonisch 045-5252318 en per email Hadema@ziggo.nl

 

Casper over Global Expoloration

geplaatst 5-2-2024

Op vrijdag 1 maart om 19.00 uur vertelt Casper Ekkerink (18 jaar) in Het Michielshuis te Schinveld  over zijn wereldstage met Stichting Global Expoloration in Oeganda, Nepal en dit jaar Kirgizie. Het kennen van andere culturen door projecten, onderwijs volgen en ontvangen en leven met de mensen is een bijzondere beleving:  uitdagend en inspirerend. Om de onkosten voor deze reis te drukken, is sponsoring  altijd welkom. Geïnteresseerd in het project, en op die dag niet aanwezig, dan geeft Casper graag antwoord via  2300449ekkerink@zuyd.nl 

 

Ingebruikname orgel 

geplaatst 5-2-2024

Op zondag 18 februari nemen wij officieel het orgel, afkomstig uit de kerk van Abdissenbosch, in gebruik. Het heeft een plaats gekregen in onze dagkapel en heeft een witte kleur gekregen. Om 16.00 uur zal er door diverse organisten op gespeeld worden zodat men een idee krijgt van wat er mogelijk is. Ook geïnteresseerde parochianen zijn hierbij welkom. Na afloop van dit concert, dat ongeveer een uur duurt, is er nog voor aantal mensen die meegewerkt hebben een gezellige nazit als waardering voor hun inzet.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 76- jarige leeftijd Cisy Starmans-van Dijk.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Bijbelavonden

In de 40-dagentijd willen wij een aantal avonden aanbieden met een handreiking  om de bijbel te begrijpen. Bepaalde teksten worden gelezen en aan de hand daarvan wordt besproken hoe je de historiciteit moet verstaan en de boodschap die hierin ligt. De avonden worden gehouden op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur en worden gehouden in het Michielshuis te Schinveld. Ook pastoor Ton Sip zal bepaalde avonden verzorgen. Heel waardevol voor de lectoren en andere mensen. Bent u geïnteresseerd. Dan kunt u zich aanmelden bij pastoor H. Adema 045-5252318. In de volgende uitgave volgen nadere gegevens

 

Gedachtenisprentje bisschop Smeets

Vanuit het bisdom zijn voor iedere parochie gedachtenisprentjes gestuurd van Mgr. Harry Smeets. Op de voorkant de engel Rafaël en aan de binnenkant een mooie gedachte van Anthony Donker. Deze liggen achter in iedere kerk

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 93- jarige leeftijd Wilma Goffin-Meertens (Bingelrade);

op 78- jarige leeftijd Marie José Rademakers.

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God 

 

Nieuwjaarsontmoeting

Op maandag 1 januari 2024 is na de mis weer een nieuwjaarontmoeting voor de mensen uit d vijf parochies. Het federatiebestuur zal dan aanwezig zijn om goede wensen uit te wisselen.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 77-jarige leeftijd Rieny Müller-Cornelissen;

op 67- jarige leeftijd overleed Elisabeth Nieling-de Bie.

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God. 

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 95- jarige leeftijd Sjeng von Tongelen (Schinveld):

op 89- jarige leeftijd Wies Offermans-Severens:

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Finn Venhoven (Jabeek).

Dopeling en ouders van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 74-jarige leeftijd May Wijnen (Merkelbeek; op 68-jarige leeftijd overleed Hans Fens (Merkelbeek): op 88-jarige leeftijd overleed Jan Mommertz (Amstenrade):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God

 

Vieringen met Allerzielen 2023

In Schinveld, Amstenrade en Jabeek is op zondag 29 oktober de allerzielenviering om 15.00 uur en in Bingelrade om 10.30. In Merkelbeek is dat op zondag 5 november om 15.00 uur. Daarna is in alle parochies bezoek aan kerkhof

 

Chrisco-koor en Vrundsjapskoer

Het Chriscokoor luistert op zondag 22 oktober 2023 09.30 uur de mis op in Amstenrade. Kinderen die de eerste communie gaan zijn bijzonder welkom. Er is aandacht voor Maria en het rozenkransgebed. Ook rozenkransje worden uitgedeeld. De zondag daarna zingt het vrundsjapskoor. Ook altijd mooi om te horen.

 

Geslaagde vrijwilligersdag 2023

Een mooie gebedsdienst vooraf door lectoren uit de vijf parochies. Op het kasteel na koffie en vla een quiz over onze parochies. Tenslotte een hapje en een drankje. ER was een ongedwongen en hartelijke sfeer. Veel dank aan ieder die aanwezig was op de vrijwilligersmiddag. Ook veel dank aan de gastvrouw en gastheer die met hun gezin de mensen een thuisgevoel gaven.       

 

Vrijwilligersmiddag op zondag 8 oktober 2023

De vrijwilligers van de vijf parochies zijn uitgenodigd voor een gezellige middag op het kasteel. Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 uur tot 14.30 uur korte gebedsdienst als dankzegging in de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade. 14.30 uur tot 14.45 uur te voet naar Kasteel Amstenrade. Van 14.45 uur tot 17.00 uur gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje op het Kasteel te Amstenrade. 17.00 uur sluiting.

 

Federatie-viering

geplaatst 23-08-23 

Op zaterdag 16 september is voor de vijf parochies van onze federatie een feestelijke mis in de H. Eligiuskerk met inbreng van vijf parochies. Steven van Kempen luistert met een gelegenheidskoor de viering op

 

Door de dood is van ons heen gegaan:  

Op 95- jarige leeftijd Louis Paulssen (Amstenrade);

op 82-jarige leeftijd Annie Goossens-Cremers (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mogen  zijn in het leven bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Yara Eerenberg.

Dopeling en ouders, van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heen gegaan:  

Op 72-jarige leeftijd Johnny Koch (Schinveld):

op 68- jarige leeftijd Bert Maassen (Amstenrade): 

dat zij voor altijd thuis mogen  zijn in het leven bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

geplaatst 23-08-23 

- Soleya Luana Rezigui;

- Cruz Snijders en

- Noah Lewandowski.

Dopelingen en ouders, van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heen gegaan: 

geplaatst 23-08-23 

- op 91-jarige leeftijd Jan Hamers, op vrijdag 21 juli te Heerlen; eveneens overleed

- op 66-jarige leeftijd Coby Paulssen-Tempels (Amstenrade);

- op 83- jarige leeftijd overleed Mariet Buijssers-Peters (Schinveld);

- op 93-jarige leeftijd Bertha Sip-van Nuijs.

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven van God

 

Concert Cantus ex Corde

Op zondag 9 juli is er om 19.00 uur een concert in de H. Eligiuskerk met mooie byzantijnse gezangen. Geen toegangsprijs, maar vrije gave. 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Teun Tillmann (Schinveld)

Dopeling en ouders, van harte proficiat.

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 83-jarige leeftijd Gerda Janssen-Koolen (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mag zijn bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Yinthe Bovenlander, Ruby Degen en Fenna Palmen (Schinveld).

Dopelingen en ouders, van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 88-jarige leeftijd Jean Wenders (Merkelbeek):

dat hij voor altijd thuis mag zijn bij God

 

Geen processie in Schinveld

Vanuit het kerkbestuur is aan verenigingen en buurtverenigingen gevraagd of men wilde deelnemen aan de sacramentsprocessie. De respons was zeer minimaal en slechts één vereniging was bereid om mee te doen. Daarom respecteren wij de wens van de gemeenschap en laten weten dat er helaas geen sacramentsprocessie zal zijn. De vlaggetjes kunnen in de kast blijven.  

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

- op 78-jarige leeftijd Andrée (Nina) Gravin de Marchant et d'Ansembourg-de Romanet de Beaune (Amstenarde):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven van God  

Door de dood is van ons heen gegaan:

- op 65-jarige leeftijd Betsie van Ree-Nieuwenhuysen (Schinveld) en

- op 90-jarige leeftijd Lies Potma-Kleuters (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn bij de Heer.

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Bryce en Jackson Paas.

Dopelingen, van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 81- jarige leeftijd: Mia Geraets-Mevissen: 

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Juul en Emely Geraets; Teun van der Vorst (Amstenrade); Melle Koonen (Bingelrade).

Dopelingen en ouders, van harte proficiat. 

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 81- jarige leeftijd: Mia Valkenberg-Mevissen:

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Filmavond met gesprek daarna

Op 21 maart om 19.15 zal er op kasteel Amstenrade een vastentijd film getoond worden, (the Schak,) om bezinnend en met een sobere natje en droogje samen te praten en te delen over het geloof.

Voor de logistiek graag een mail of bericht: kasteel@amstenrade.net 0464424571

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Jesmae en Jaelin de Hey en

Lex Schrijen (Schinveld).

Dopelingen en ouders, van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 78- jarige leeftijd Annie Haasen-Hacking (Merkelbeek):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Extra collecte voor slachtoffers Turkije en Syrie

Op zondag 5 maart is een collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingsramp. 

In de parochies wordt voor dit doel gecollecteerd in het weekend 11/12 maart. Het bedrag wordt overgemaakt aan het missiebureau van het bisdom Roermond

Kennismakingsdienst

Op zaterdag 11 maart zullen de kinderen van Schinveld, die de communie doen,  zich voorstellen in de kennismakingsdienst. Op zondag 12 maart zal dat zijn voor de kinderen van Merkelbeek en Amstenrade.

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Ayreon en Kingsley Wiels; verder Mila van der Weide.

Dopelingen en ouders, van harte proficiat,

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

> Millie Bosch en 

> Lhoë Cremers.

Dopelingen en ouders, van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

> op 93-jarige leeftijd Mathieu Gorissen (Jabeek):

Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Aswoensdag

Op carnavalsmaandag en dinsdag zijn er geen missen in Schinveld.

Op aswoensdag is er voor de vijf parochies om 19.00 uur een mis in Schinveld waarin het askruisje wordt uitgedeeld.

Hiermee willen wij een begin maken met de 40-dagentijd. Dit is een tijd waarin wij ons voorbereiden op het komende paasfeest. 

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

geplaatst: 23-01-2023

- Xavi Morsink en

- Lise Hermans.

Dopelingen en ouders van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heengegaan:

Frans Dautzenberg, op 81jarige leeftijd 

Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

H. Mis op Nieuwjaar 2023 met aansluitend Nieuwjaarsontmoeting

Op 1 januari 2023 is er voor de federatie Titus Brandsma een eucharistieviering in de Eligiuskerk te Schinveld om 10.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om  elkaar goede wensen over te brengen. Iedereen nodigen wij van harte uit: verenigingen, maar ook mensen individueel. Iedereen is van harte welkom. 

 


H. Mis op Oudjaar 2022

Op oudjaar is er in Jabeek om 17.45 uur een mis uit dankbaarheid als afsluiting van het oude jaar. In verband met  plaatselijk vuurwerk vallen in andere kerken de missen uit. 

 

Kosten misintentie

Om tussen de vijf parochies de verschillen van de bijdrage voor een misintentie weg te nemen zal in Merkelbeek en Schinveld het misstipendium verhoogd worden naar € 25,00. Het is een bijdrage voor de exploitatie van de parochie.

 

KERKBIJDRAGE 

Veel dank aan de mensen die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met de kerkbijdrage en ook vrijwilligersactiviteiten. Nog een vraag aan mensen die nog wat kunnen missen voor onze parochie. Mag de overgang naar het nieuwe jaar voor ons gedragen worden door een gezonde financiële balans.

 

Bezoek mis aan de Bleek

Op dinsdagavond is altijd in het verzorgingshuis aan de Bleek te Schinveld een eucharistieviering voor de bewoners en parochianen. Jaren lang was het door coronamaatregelen niet mogelijk om ook mensen uit de parochie toe te laten. Vanaf nu zijn er ook mensen uit de parochie welkom om aan de eucharistieviering deel te nemen. Het persoonlijk voordeel is dat zit op een gemakkelijke stoel en voor de bewoners dat er ook contact is met mensen uit de omgeving. Zo kan de een voor de ander van betekenis zijn.

 

Koster gevraagd

Door het overlijden van Rob van Tilburg zien wij meteen in onze geloofsgemeenschap welke plekken  opgevuld moeten worden waar Rob dienstbaar was. Mensen die als acoliet actief zijn, kunnen niet het kosterswerk er bij doen. Om de kerk in de toekomst open te houden hebben wij extra man/vrouwkracht nodig bij het werk als koster. Dit kan ook door drie of vier mensen gebeuren  die elkaar afwissen. Ook de groenploeg van de kerk. Heeft versterking nodig. Evenals de poetsploeg die een paar keer per jaar de kerk een grote beurt geeft. Jong en oud willen wij vragen om ons te helpen de parochie draaiende te houden.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 72- jarige leeftijd Rob van Tilburg (Merkelbeek);

- op 56- jarige leeftijd Silvia Heiligers (Schinveld); 

- op 86- jarige leeftijd overleed Hub Clement (Merkelbeek).

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

> op 79- jarige leeftijd Yvonne Peiffer-Stegers (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Nieuws uit Jabeek

In de afgelopen week zijn er aan weerszijden in het middenschip van de kerk in Jabeek  drie kerkbanken verwijderd. Daardoor is er meer ruimte gekomen voor een koor of muziekgezelschap om voor het altaar plaats te nemen. Maar ook voor een uitvaart of huwelijk is er meer ruimte gekomen. Groot respect voor de mensen die dit karwei hebben geklaard. Hun gaat de kerk van Jabeek ter harte om het een plaats van ontmoeting te laten zijn met de Heer voor velen. Deze kerk is en blijft een juweeltje.

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Hayley Schouwen (Merkelbeek).

Dopeling en ouders, van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

> op 86- jarige leeftijd Sjaak van den Mortel (Schinveld): Uitvaart 12-11-2022, 10,30 uur Parochiekerk Schinveld

> op 83-jarige leeftijd Jo Nelissen (Schinveld): Uitvaart 17-11-2022, 11.00 uur Parochiekerk Schinveld

> op 86- jarige leeftijd Jan Raes (Schinveld):  Uitvaart 16-11-2022, 10.30 uur Parochiekerk Schinveld

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij de Heer.

 

Seniorenorkest luistert H.Mis op

Op 26 november om 19.00 uur zal het regionaal seniorenorkest de viering opluisteren in de H. Eligiuskerk te Schinveld. Hierbij zullen zij onder leiding van dirigent Jo Savelkoul een mooi programma ten gehore brengen.

 

Mannenkoor Oranje

Op zondag 6 november zal het mannenkoor Oranje uit Schinveld in de mis zingen van Merkelbeek. Zij hebben elke keer weer een prachtig programma. Hoe meer mensen komen, hoe mooier het is. Daarna hebben zij een gezellige middag.

 

Opstart missen in Korenveld

Vanaf deze week zullen de missen bij de zusters in het Korenveld weer hervat worden. Deze missen zijn niet alleen bedoeld voor de zusters, maar ook bedoeld als parochie-mis.

Ook mensen uit Merkelbeek en omgeving van harte welkom. Het is altijd mooi om de dag met een eucharistieviering te beginnen.

 

Allerzielen viering 2022:  opgeven gebedsintenties

Voor de Allerzielen vieringen die in onze 5 parochies plaatsvinden op 30 oktober kunt u (gratis) gebedsintenties opgeven (graag voor de 29e oktober)  via het emailadres hadema@ziggo.nl. Geeft u s.v.p. ook aan in welke parochiekerk u de viering komt bijwonen? We heten u allen van harte welkom! 

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 85-jarige leeftijd pastoor Pierre van Can (Schinveld)

dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 76-jarige leeftijd Hub Crombach (Bingelrade):

dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Allerheiligenvieringen

Op 30 oktober in Schinveld om 15.00 uur De harmonie zal deze viering muzikaal omlijsten. In Merkelbeek is een viering met de fanfare. In Amstenrade met het gemengd koor Levenslust uit Schinveld. In Jabeek een viering, opgeluisterd met harmoniemuziek en zang. Tenslotte is in Bingelrade een viering om 11.00 uur, opgeluisterd door een familie-ensemble. Na afloop is gelegenheid om de graven te bezoeken.  Kortom veel activiteit in onze parochies.  

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 75-jarige leeftijd Wiel Outjers (Schinveld):

dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Gemengd koor levenslust bestaat 50 jaar

Op zaterdag, 8 oktober 2022 om 19.00 uur zal de H. Mis opgeluisterd worden door het Gemengd Zangkoor Levenslust Schinveld. Het koor viert in deze mis haar 50-jarig bestaansfeest. Het koor is op 22 januari 1971 opricht, maar moest als gevolg van de Coronapandemie het 50-jarig jubileum uitstellen. Het koor staat onder leiding van de dirigente Andrea Mohr en telt 46 leden.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 83-jarige leeftijd Ria Mertens-Emde (Amstenrade);

- op 97-jarige leeftijd Mia Falkenberg-Camps (Schinveld);

- op 83-jarige leeftijd Annie Senden-Theunissen (Schinveld):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 100- jarige leeftijd Bertha Goosssens-Meixner.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Nieuwe Naam voor Federatie

Tijdens de kerkbestuursvergadering van de vijf parochies is gesproken over de naam van de federatie. We zijn uitgekomen bij de naam Titus Brandsma die onlangs heilig verklaard is. Er liggen een aantal verbanden tussen hem en onze regio. Zo heeft hij er toe bijgedragen dat in 1923 de karmelieten de abdij van de Benedictijnen overnamen en veel jaren van grote betekenis waren voor deze regio. Ook was Merkelbeek voor Titus Brandsma een geliefde plek om even op adem te komen na werkzaamheden, die veel van hem vroegen. De manier waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn leven blijft voor ons een grote inspiratiebron.  

Start koor voor kinderen en jongeren

Sinds vorige week is Steven van Kempen gestart met een groep kinderen met zingen en wil dit uitbouwen tot een mooi koor van kinderen en jongeren. De repetitie is op dinsdag om 16.00 uur in het kasteel te Amstenrade. Plezier in het zingen en kwaliteit staat voorop. Zijn er kinderen of jongeren die ook graag willen zingen en zich willen inzetten voor een mooi zanggezelschap, dan kunnen zij contact opnemen met Steven van Kempen of met pastoor H. Adema  

 

Door de dood is van ons heengegaan:

- op 90- jarige leeftijd Finy Diederen-van Eeghem;

- op 84- jarige leeftijd Juul Geilen-Peters.

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij de Heer

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

> Noud Pieper en Otis Martineae.

Dopelingen en ouders, van harte proficiat.

 

Tijdelijk geen mis bij zusters in Merkelbeek

Door een val heeft pastoor Adema zijn bovenarm gebroken. Dit betekent dat tijdelijk de missen bij zusters komen te vervallen. Wanneer deze weer hervat worden zullen wij u te zijner tijd laten weten.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 73-jarige leeftijd Rita Geilenkirchen-Huls,  Schinveld

op  99-jarige leeftijd Alex Pelzer, Schinveld

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

 

Vormselviering

Op vrijdag 23 september komt onze hulpbisschop Mgr. de Jong het vormsel toedienen aan de vormelingen. Ze zijn in het afgelopen jaar in een tiental bijeenkomsten hierop voorbereid.

Het is een nieuw begin van leven naar Gods Geest.  

 

Mis bij Lourdesgrot

Op zondag 14 augustus is om 11.00 uur weer de viering van het feest van Maria ten Hemelopneming. Ieder jaar een mooi gebeuren omdat wij in ons opnemen dat Maria en Jezus samen delen in het wonder van de verrijzenis. Muzikale medewerking wordt weer verleend door Annemie Valina Ravetta. Ook de vrijwilligers scheppen weer de voorwaarden om er een mooie viering van te maken. De kroetwusj zegenen hoort er natuurlijk ook bij. Al hebben wij geen kachels meer in huis, de beschermende kracht van de kruiden nemen wij mee in ons geloof.  

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Olivia Driessen.

Dopeling en ouders, van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 80-jarige leeftijd Hub Driessens (Merkelbeek).

Dat hij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God.

 

Inleveren misintenties

Wilt u misintenties opgeven voor de periode 13 augustus tot en met 2 september 2022. Graag deze opgeven voor maandag 25 juli.

 

Benoemde kerkmeesters voor federatie van de vijf parochies

Met ingang van 1 juni 2022 heeft het bisdom Roermond de volgende personen benoemd voor de federatie Schinveld, Amstenrade, Merkelbeek, Bingelrade en Jabeek waarbij in onderling overleg de verschillende functies zijn verdeeld: pastoor H. Adema (voorzitter); dhr. F. Herings (secretaris) P. Schriever (penningmeester) uit Schinveld; dhr. J. Kastrop; dhr. J. Offermans (bouwzaken), dhr. L. Raets (pastorale zaken) uit Amstenrade; dhr. R. Willms uit Merkelbeek; dhr. Vreuls en dhr. H. Schlösser uit Bingelrade; dhr. H. Beckers en mevr. M. Lamerichs-Dormans uit Jabeek. In deze federatie blijven de afzonderlijke parochies een eigen rechtspersoon. Het benoemde bestuur zet zich in voor de vijf parochies. Door krachten te bundelen hopen wij kennis uit te wisselen en elkaar ook te helpen bij het besturen van de parochies. Onze intentie is om in de komende tijd de samenwerking steeds meer gestalte te geven ten behoeve van al onze parochies. 

 

Door de dood is van ons heengegaan:

Op 85-jarige leeftijd Jan Cremers (Bingelrade), eveneens overleed op 80- jarige leeftijd Wiel Wevers: dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

 

De lijkwade van Turijn

Op de lijkwade van Turijn (een reprodoctie) is de beeltenis te zien van Jezus, die na zijn dood gewikkeld werd in deze doek en zo ook gelegd werd in het graf. Ook zijn er dingen te zien die met de kruisdood te maken hebben zoals de doornenkroon, kruisigingsnagels en martelwerktuigen. De echte lijkwade is te vinden in Turijn. Dit alles is te zien

  • op zaterdag 9 juli na de mis van 19.00 uurin de H. Eligius
  • en in Amstenrade op 17 juli na de mis van 9.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.lijkwade.org 

 

Zangkoor Vrundsjapskoor 

Op zondag 3 juli zingt tijdens de mis in Amstenrade het vrundsjapskoor uit Mariarade. De eerste keer na corona was op 1e paasdag met een mooi veelzijdig repertoire.

Welkom in de eucharistieviering met mooie zang. 

 

Aanstelling tot acoliet

Op donderdag 23 juni heeft Stephan Klasens na enkele vormingsavonden uit handen van Mgr. de Jong in de basiliek van Meerssen de aanstelling tot acoliet ontvangen. Hiermee wordt hij door het bisdom aangesteld om de communie uit te reiken in de kerk, maar ook om zieken thuis de communie te brengen. Van harte proficiat met deze aanstelling en dat door jou vele mensen de verrezen Heer mogen ontmoeten in de eucharistische gave. 

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

> Noud Pieper (Schinveld).

Dopeling en ouders, van harte proficiat

 

De Sacraments Processie

Deze is in Merkelbeek op zondag 26 juni 2022 en begint met de reveille van de drumband, die vanaf 5.30 uur in de vroege ochtend door de straten van het dorp trekt.  Een oproep voor de dorpsbewoners om te beginnen met het versieren van de straten. 

De processie start bij de Banneux kapel aan de Haagstraat om 9.30 uur met de  woorddienst door Pastoor Adema.  Vervolgens vertrekken de deelnemers, begeleid door de muzikale klanken van Fanfare St, Joseph, Schutterij St. Johannes-St. Clemens en het koor New Generation richting kerk. De communicantjes van de vijf parochies geven met hun bloemenmandjes acte de présence. 

Bij de twee rustaltaren bij het Plein en  de Douve wordt een lezing genomen en de viering wordt afgesloten in de kerk met de eucharistie.

Na afloop van van de processie brengt de Fanfare en de Schutterij ons naar Gasterie Smeets waar een consumptie wordt aangeboden door het Kerkbestuur en het processie comité. 

De omwonenden worden vriendelijk verzocht de straten mooi te versieren, de vlag uit te hangen en de straten autovrij te houden.

 

Bedevaart KEVELAER op maandag 12 september

Groepsreis wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer op maandag 12 september. Er zijn ook opstapplaatsen zoals Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. Alle bussen verzamelen zich bij “Op de Vos” in Nieuwstadt, waar  om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is. Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. Afsluiting met Lof in de Basiliek. Buskaarten zijn tot dinsdag 30 augustus verkrijgbaar bij: mevr. Theunissen, President Kennedystraat 8, 6451 AV Schinveld, tel. (045) 5273113. Kosten € 20,-- per persoon. Informatie bij dhr. Wetzels: telefoon 06-27822186, of broederschap.sittard@gmail.com.

 

Geslaagd uitstapje naar Echternach

Met bijna vijftig mensen uit onze vijf parochies gingen wij 1juni 2022 op weg naar Echternach. Daar vierden wij in de crypte bij St. Willibrord de eucharistie met zang van enkele professionele zangers. Na een heerlijke lunch verkenden de sterken onder ons de mooi natuurgebied met veel beklimmingen tussen de rotsen. Anderen bezochten het museum of genoten van een terrasje. Voldaan keerde iedereen terug en rond 19.45 ging ieder weer naar huis. Het was een waardevolle dag die ook mensen uit de vijf parochies met elkaar verbond. 

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 92-jarige leeftijd Tiny Rademakers-Willms:

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Verhuur pastorie Bingelrade

Binnenkort zal een Ukraïns gezin zijn intrek nemen in de pastorie te Bingelrade. Als kerkbestuur willen wij namens de parochie ons steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. De gemeente heeft een contract aangeboden voor een jaar. Het is voor mensen in deze omgeving een uitdaging om deze mensen een thuisgevoel te geven.

Welkom in Bingelrade

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Yoeri Kraft.

Dopeling en ouders van harte proficiat 

 

Bedevaart naar Echternach

Op 1 juni gaan we met vrijwilligers uit de vijf parochies van onze federatie in spe een dag naar Echternach. Begonnen wordt daar met een eucharistieviering en rondleiding door kerk van H. Willibrord. In de middag is er een programma van bezoek aan oud romeinse villa of bijzonder natuurgebied. We willen op die manier mensen uit verschillende parochies de gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en te laten ontdekken waar men elkaar kan helpen. 

Zijn er mensen die ook graag mee willen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Mila Reintjens (Schinveld) en

Nora Schoffelen (Jabeek)

Van harte proficiat.

 

Door de dood is van ons heengegaan:

op 95-jarige leeftijd Bertha Geraets-Hermans, verblijvende in Aan de Bleek.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Teddy Sullot.

Dopeling en ouders, van harte proficiat

 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 93-jarige leeftijd Carool Peters-Schröder:

dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

 

Koninklijke onderscheiding

Op dinsdag 26 april werd onze secretaris van het kerkbestuur Frans Herings verrast met een bezoek van burgemeester Geurts die hem verblijdde met een koninklijke onderscheiding. Op velerlei manieren heeft Frans zich ingezet voor het kerkelijk en maatschappelijk leven. Voor de parochie en andere parochies staat hij altijd klaar. Maar ook voor de fanfare, stichting Cusoma heeft hij een belangrijke functie. Als kerkbestuur feliciteren wij Frans

met deze welverdiende erkenning van het vele goede werk dat hij in dienstbaarheid heeft verricht ten dienste van God en de mensen. 

Door de dood is van ons heen gegaan:

op 92-jarige leeftijd Roos van Aerle-Reubzaet te Jabeek.

Dat zij voor altijd thuis mag zijn in het leven bij God

 

Herdenking van gevallenen

Op 4 mei worden om 20.10 uur bij de Beatrixstraat de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdacht uit Schinveld, Merkelbeek, Jabeek en Bingelrade. Vooruit zien is ook terug zien. Ieder is daar van harte welkom.  

 

Eerste communie in Schinveld

Op zondag 24 april vond de eerste communieviering plaats voor de kinderen in Schinveld. Zij werden afgehaald door de fanfare St. Lambertus en de harmonie St. Caecilia zal de viering muzikaal opluisteren, tezamen met Andrea Mohr die de liedjes van de kinderen begeleidt. Het zal best weer een mooie viering worden.

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 

Jade Conemans.

Dopeling en ouders van harte proficiat 

 

De paaswake

Altijd een prachtige viering waarin het Licht van Christus wordt binnen gedragen door het ontsteken van de paaskaars. Het wijden van het doopwater en dit jaar hebben we weer een kindje dat gedoopt wordt. Ook de vormelingen zullen bij alles enige taken op zich nemen. Van harte bent u welkom.

 

Viering met eerste communicanten

Op zaterdag 9 april zullen de 37 kinderen die in de komende maanden de eerste communie doen zich verzamelen in het ontmoetingscentrum te Bingelrade en samen met de palmpaasstokken onder begeleiding van de harmonie naar de kerk trekken. In de Lambertuskerk zal dan de intocht van Jezus in Jeruzalem worden gevierd en ook de palmtakken zullen worden gezegend. De harmonie zal tijdens de viering enkele muziekwerken spelen en ook de kinderen zullen enkele liedjes ten gehore brengen. Ons streven is om in elke kerk, waar communicanten vandaan komen, een viering te houden in een grotere groep. Zo leren de kinderen ook de verschillende kerken kennen en dat draagt bij aan de gemeenschapszin. We hadden reeds prachtige vieringen in Amstenrade, Schinveld en Merkelbeek.  

 

Door de doop is in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Louis Knibbeler. 

Dopeling en ouders van harte proficiat.

 

Maria Boodschap in kerk Amstenrade

Op 25 maart zal om 18.00 uur een mis zijn in de parochiekerk in Amstenrade. Wij gedenken dat negen maanden voor de geboorte van Jezus Zijn komst werd aangekondigd. Een prachtige gelegenheid om dat in de Maria-kerk Onbevlekt Ontvangenis te mogen vieren. Wij hopen veel Maria-vereerders te mogen ontmoeten

 

Kennismakingsdienst

Op zaterdag 19 maart zullen de kinderen uit Amstenrade en Schinveld zich voorstellen aan de parochies in de Eligiuskerk te Schinveld. Op zondag 20 maart zullen de kinderen van Merkelbeek en Bingelrade zich voor voorstellen aan de parochiegemeenschap. Iedereen is weer blij dat er weer meer actie mogelijk is.

 

Heilig verklaring Titus Brandsma

06-03-2022 

Titus Brandsma wordt op 15 mei in Rome heilig verklaard. Paus Franciscus zal de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 in Dachau door de nazi’s werd vermoord wegens zijn verzetsdaden, op 15 mei in Rome heilig verklaren. Dat maakte hij vanochtend in Vaticaanstad bekend.

 

Titus Brandsma

Boodschap voor Aswoensdag 2022

U bent gewend dat de bisschop een boodschap/voorleesbrief voor de Vastentijd schrijft. Mgr. Smeets heeft er dit jaar voor gekozen om een Aswoensdagbrief te schrijven. Dit jaar is dat zijn boodschap voor Aswoensdag geworden. Klik hier voor de boodschap van onze bisschop 

Gebed voor Oekraïne

Toen de bisschop deze tekst voorbereidde, was nog niet duidelijk hoe de situatie in Oekraïne zich zou ontwikkelen, vandaar dat er in de tekst geen verwijzing naar wordt gemaakt. Het is echter helder dat de oproep van paus Franciscus om op Aswoensdag in vasten en gebed extra aandacht voor de situatie in Oekraïne te vragen van harte door de bisschop wordt onderschreven

 

Aswoensdagviering

20-02-2022  17:42

Op Aswoensdag, 2 maart, zal voor de vijf parochies een viering zijn in de H. Eligius om 19.00 uur waarin het askruisje wordt uitgereikt. De as is gemaakt van verbrande palmtakjes die vorig jaar gezegend werden. Roem is betrekkelijk. Trouw aan God is eeuwig.

 

Doop, rouw en trouw

14-02-2022 15:55

Soms bereikt mij wel eens de vraag of ook nog gedoopt wordt in Jabeek of Bingelrade. Wanneer mensen in een bepaalde parochie wonen is het fijn wanneer hun kind gedoopt wordt in die betreffende kerk. Het is niet alleen een kennismaking met de pastoor, maar ook met het kerkgebouw. Ik merkte ook hoe blij het team in Jabeek was toen weer een kindje gedoopt werd. Datzelfde geldt ook voor het trouwen. De plek waar een belangrijk gebeuren plaats vindt blijft altijd in de herinnering van mensen. Ook bij de uitvaart is het fijn wanneer het afscheid van dierbare mensen in de parochiekerk plaats vindt. Het geeft een religieuze dimensie aan het afscheid, maar draagt ook bij aan het leven van de geloofsgemeenschap. Voor al deze vieringen kunt u contact opnemen met de pastoor. Hij wil u graag van dienst zijn.  

 

Overleden

05-02-2022 17:52

Door de dood is van ons heen gegaan:

> op 88- jarige leeftijd overleed Wiel Hendriks (Amstenrade); tevens overleed in de leeftijd

> van 88 jaar Jan Simons (Merkelbeek):

dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God

 

Samen verder in een federatie van vijf parochies

30-01-2022 18:23

Op de kerkbestuursvergadering van 25 november is door de kerkbesturen van Schinveld, Merkelbeek, Amstenrade, Jabeek en Bingelrade de intentie uitgesproken om met ingang van 1 januari 2022 samen verder te gaan als federatie. Dit betekent dat de parochies zelfstandig blijven, de reserves en eigendommen bij de betreffende parochies blijven, maar dat er wel een gezamenlijke exploitatie is met één bestuur onder leiding van de pastoor. Dit bestuur zal bestaan uit een vertegenwoordiging van de vijf parochies. In de loop van het komend jaar willen wij dit nader concretiseren. De intentieverklaring is gestuurd naar het bisdom zodat wij als een federatie verder gaan.