Kerkverlating

Als u, om welke reden dan ook, de katholieke kerk wenst te verlaten kunt u met onderstaand  'Modelformulier' verzoeken om daarvan aantekening te (doen) maken in het doopregister van u doopparochie en u naam te (laten) verwijderen uit het (digitale) register van het ledenbestand van u huidige parochie.