Kennismakingsdienst

Op zaterdag 11 maart 2023 zullen de kinderen van Schinveld, die de communie doen,  zich voorstellen in de kennismakingsdienst.

Op zondag 12 maart zal dat zijn voor de kinderen van Merkelbeek en Amstenrade.

 

1e viering voor eerste communiecanten

Op donderdag 8 december is om 18.30 uur een mis in Amstenrade waarbij de communicanten met hun ouders speciaal zijn uitgenodigd. Zij zullen daarin een eigen inbreng hebben en aan het einde is een lichtprocessie in de kerk. Ook andere mensen zijn natuurlijk van harte welkom.

 

Start eerste communie

Op de ouderavond voor de eerste communicanten is afgesproken dat er 16 lessen worden gegeven op donderdagmiddag in twee groepen. Er zullen 5 vieringen zijn voor en met de kinderen.

Tenslotte zijn er drie werkgroepen gevormd voor liturgie, versiering en financiën.

Samen met Marieke willen wij er een fijne tijd van maken.

 

Start voorbereiding eerste communie

We hebben Marieke Cloodt-Terpstra bereid gevonden de eerste communie en vormselvoorbereiding van de vijf parochies op zich te nemen. Zij is lid van de beweging Chrisko die zich op allerlei manieren inzet voor de opbouw van parochiegemeenschappen. Zij is leerkracht en benoemd tot catechist. In parochies, zoals Landgraaf en Heerlen, verzorgt zij reeds de voorbereiding op de eerste communie. Zij verzorgt de lessen voor de kinderen en wil zo mogelijk tijd investeren in de vieringen samen met de pastoor en liturgiegroep. Als kerkbestuur zijn wij blij dat zij dit voor onze parochies wil doen.

De ouderavond wordt gehouden op donderdag 17 november om 19.30 in het Michielshuis (Kerkstraat 6) te Schinveld.

We vinden het belangrijk dat van ieder kind een ouder aanwezig is omdat er belangrijke informatie gegeven wordt over de lessen, de vieringen en de onkosten. Ook kunnen ouders zich dan opgeven voor de verschillende werkgroepen.

Samen met Marieke hopen wij er weer een fijne voorbereiding op de eerste communie van te maken en moge het een fundament worden waar u en ik op voort willen bouwen.

 

Opgave eerste communicanten

In de afgelopen week zijn de aanmeldingen voor de eerste communie binnen gekomen. In Schinveld hebben zich 13 kinderen aangemeld. Hiervan komt er 1 uit Jabeek  In Amstenrade zijn er dat 13. In Merkelbeek tenslotte zijn er dat 10.

Zijn er nog ouders die hun kind willen aanmelden. Dan kan dat nog tot 20 oktober.

In november zal de eerste ouderavond zijn. We zullen dan het programma toelichten en ook ouders vragen voor verschillende activiteiten.

 

Uitnodiging / aanmelden voor de Eerste Communie 2023

Dit jaar zal Stephan Klasens niet meer de voorbereiding op eerste communie en vormsel kunnen verzorgen omdat hij alle tijd nodig heeft voor het afronden van zijn theologiestudie. We willen Stephan danken voor de fijne manier waarop hij met kinderen en ouders is omgegaan en ook voor het overdragen van zijn liefde voor God aan kinderen aan ouders. Als kerkbestuur zijn we op zoek naar nieuwe begeleiders voor E.K. en Vormselvoorbereiding. Omdat ouders gevraagd hebben wanneer de communie is en hoe ze hun  kunnen opgeven zijn er inmiddels aanmeldingsformulieren de deur uitgegaan en zullen aan de ouders ter hand worden gesteld. Onder dit artikel vindt u de aanmeldformulieren.

 

Aanmeldformulieren Eerste Communie 2023

Aanmeldingsformulier 2022 EK Schinveld
Word – 121,8 KB 306 downloads
Aanmeldingsformulier 2022 EK Merkelbeek
Word – 93,8 KB 278 downloads
Aanmeldingsformulier 2023 EK Bingelrade Jabeek
Word – 112,2 KB 276 downloads