Toegediende Sacramenten in 2023

Het is altijd een goed gebruik om een overzicht te geven van de sacramentele bedieningen die hebben plaats gevonden. Dit jaar is er voor gekozen om dit te doen voor de hele federatie en niet voor de afzonderlijke parochies. Er zijn 25 doopsels toegediend. Er deden 37 kinderen mee aan de eerste communie. En 12 jongens en meisjes ontvingen het sacrament van het vormsel. Er werden 3 kerkelijke huwelijken gesloten. Tenslotte vonden er 29 uitvaarten plaats. Daarop terug kijkend mogen we zeggen dat alles minder wordt, maar ook dat er nog een behoorlijke groep is die met onze geloofsgemeenschap verbonden wil zijn. Daarop zullen wij ook in het nieuwe jaar verder bouwen.