Home
Welkom bij de R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Gaven binnen en buiten de Kerk

We leven in een tijd. dat je niet meer als Kerk kunt beroepen op verworven rechten. Die zijn steeds meer weg gevallen. Het verkondigen van het evangelie in allerlei soorten groeperingen, die Jezus nemen als uitgangspunt van leven, gebeurt ook buiten de R.K. Kerk. Deze vieringen hebben vaak veel levendigheid in gebed, gezang en gebaar, die wij missen.

Laatst aangepast op zaterdag, 22 september 2018 11:56
Lees meer...
 

Herdenking Belgische Gevallenen

Op zondag 30 september vindt weer de jaarlijkse herdenking plaats van de Belgische Verzetsstrijders, die in Mindergangelt het leven lieten en daar ook begraven zijn. Ieder jaar mogen mensen uit België verwelkomen in onze parochie.
De mis is om 11.00 uur vanwege een jubileum van de fanfare St. Jozef te Merkelbeek, die eenmalig de mis heeft in Merkelbeek

Laatst aangepast op zaterdag, 22 september 2018 11:53
 

Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping.

Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Het werd een dag waarbij allerlei huisdieren “ in het zonnetje” werden gezet. Zo mochten bijvoorbeeld leerlingen in veel basisscholen hun huisdier mee naar school nemen om deze daar trots aan meester of juffrouw en hun klasgenootjes te tonen. Niet elke onderwijskracht was daar mogelijk altijd gelukkig mee. Thuis kregen ze op ‘hun’ feestdag nog wat extra lekkernijen. Franciscus noemde echter niet alleen de dieren zijn broers en zusters, nee de hele schepping was voor hem “heilig”. De schepping die tegenwoordig bedreigd worden. Denk alleen maar aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Goed om daarom meer aandacht aan de schepping te schenken en samen na te denken hoe we “moeder aarde” behouden houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Franciscus kan ons daarin de weg wijzen.
De samenwerkende christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken, willen dit jaar door middel van een oecumenische viering in de kerk aan het Tempsplein in Heerlen oproepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart van de viering.

De viering wordt gehouden op 4 oktober in de protestantse kerk aan het Tempsplein in Heerlen en de dienst begint om 19.00u.
U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Laatst aangepast op zaterdag, 22 september 2018 11:15
 

Ouderavond eerste communicanten

Voor de ouders, die in Merkelbeek hun kind de eerste communie laten doen, is de ouderavond op maandag 24 september om 20.00 uur in de R.K. basisschool St. Jozef te Merkelbeek.

Voor de ouders van Schinveld is, in tegenstelling tot eerder bericht, de ouderavond gepland op maandag 1 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum St. Michiel te Schinveld.

Uiteraard verwachten wij dat van elk kind minimaal een ouder aanwezig is.

Laatst aangepast op zaterdag, 22 september 2018 11:56