Home >>> Nieuws
Parochieberichten
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 15 december 2018 12:37

Nieuwjaarsontmoeting

Op dinsdag 1 januari 2019 is na de mis van 10.30 uur een nieuwjaarsontmoeting, waarbij verenigingen en afzonderlijke mensen elkaar een zalig nieuw jaar kunnen wensen. Ieder is van harte welkom

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 15 december 2018 12:27

Ziekencommunie

Mensen uit onze parochies die graag voor kerstmis de ziekencommunie willen ontvangen kunnen contact opnemen met de pastoor.
Hij zal u graag van dienst zijn.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 december 2018 12:37
 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 08 december 2018 12:02

Bereikbaarheid pastoors

Het is in onze tijd, ondanks de uitgebreide communicatiemiddelen, niet altijd even gemakkelijk een priester te bereiken. Tijdens een eucharistieviering bijvoorbeeld wordt geen telefoon opgenomen. Maar daarna wordt altijd gekeken op de nummermelder, waarna ook wordt terug gebeld. Ook kunt u ten allen tijde bellen met de koster indien contact niet tot stand komt. Het kan ook zijn dat bij de collega van Oirsbeek en Doenrade de telefoon niet wordt beantwoord. In die gevallen mag ten allen tijde gebeld worden naar de pastorie in Schinveld. Wanneer een uitvaart geregeld moet worden is het niet gebruikelijk dat mensen zelf een priester gaan zoeken. De pastoor die verantwoordelijkheid draagt voor de parochie is de eerst aangewezene om de dienst te verzorgen. Ook zijn er afspraken met collega's die bij afwezigheid van de pastoor, hem vervangen. Uiteraard kan in een overleg bekeken worden in hoeverre men aan de wensen van de familie tegemoet kan komen. Als priesters willen wij graag klaar staan voor de mensen, maar ook de kans krijgen om dienstbaar te zijn.

 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 03 december 2018 00:00

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg?

Activiteiten binnen ons Bisdom Roermond: klik hier!

Laatst aangepast op maandag, 03 december 2018 20:29
 
PDF Afdrukken E-mail
zondag, 28 oktober 2018 18:34

Allerzielen-prentje 2018

Laatst aangepast op zondag, 28 oktober 2018 18:50
 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 13 oktober 2018 16:53

mgr. Harrie SmeetsNieuwe bisschop voor Bisdom Roermond

Woensdag werd bekend dat de deken van Venray, Harrie Smeets, door paus Franciscus is benoemd tot bisschop van Roermond.
Wij wensen vanuit onze parochies de nieuwe bisschop mooie jaren toe van dienstbaarheid en arbeidsvreugde. Van harte proficiat.
Bron foto: Bisdom Roermond

Laatst aangepast op vrijdag, 19 oktober 2018 13:57
 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 27 augustus 2018 23:15

Wereldjongerendagen te Panama

Van 12 tot 28 januari 2019 zijn de Wereldjongerendagen te Panama. De ontmoeting met vele jonge mensen is een geweldig mooi gebeuren. Er zijn vier reismogelijkheden waarop jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen intekenen. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan met de Nederlandse reis "discover your identity". Voor meer informatie en ook aanmelding kun je terecht bij www.wjd.nl

 
PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 12 juni 2018 21:11

Vacature kerkbestuur

Met ingang van 1 augustus treedt dhr. Wim Veldhuizen terug als kerkbestuurslid en secretaris na zeven jaar dit werk te hebben gedaan vanwege gezondheidsredenen. Een paar maanden geleden trad ook dhr. Boy Goossens terug vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kerkbestuursleden vanuit de parochie Schinveld en Merkelbeek. Wij zullen zelf ook mensen benaderen om toe te treden tot het kerkbestuur, maar kandidaten kunnen ook contact opnemen met de pastoor. Het huidige kerkbestuur bestaat uit pastoor H. Adema, voorzitter, Petra Schriever, penningmeester, Frans Herings, gebouwenbeheer, Funs Daamen, lid.
Ofschoon de parochies van Schinveld en Merkelbeek zelfstandig zijn, wordt toch samen vergaderd. Help onze parochies om ze in de toekomst goed te beheren.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 08:28
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 12 januari 2018 00:00

Stephan Klasens, loopt stage in onze parochies

Beste parochianen van de Eligius kerk in Schinveld en de Clemenskerk in Merkelbeek. Mijn naam is Stephan Klasens en ik studeer Godsdienst – Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), hiervoor kom ik dit jaar bij jullie stagelopen. Ik zal mij in het kort omschrijven en u ook wat vertellen over wat ik nu precies in jullie kerk zal komen doen.

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 18:37
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 03 november 2017 09:03

Veranderingen Kerkbestuur Eligiusparochie

Met ingang van 1 september heeft dhr. Boy Goossens en eervol ontslag gekregen vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.
Tevens is voor mevr. Petra Schriever en dhr. Frans Herings de termijn weer verlengd voor vier jaar.

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 30 juli 2016 13:09

Bereikbaarheid priester bij afwezigheid van de pastoor

Wanneer u bij afwezigheid van pastoor H. Adema dringend een priester nodig heeft, dan kunt u altijd bellen naar Pastoor Houben in Oirsbeek tel. 046-4421233. In noodgevallen kunt u ook altijd bellen naar de koster van Oirsbeek 0620192963.