Home >>> Nieuws
Parochieberichten
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 13 augustus 2018 09:53

Museum Huize Loreto in Simpelveld een bezoek waard

In juli bezocht ik het oude klooster van de zusters van het Arme Kind Jezus in Simpelveld. Na de Kulturkampf hebben zij hun taak voortgezet in Nederland om meisjes een goede opleiding te bieden en ook meisjes die thuis niet meer konden verblijven op te vangen en toe te rusten voor de toekomst. Er zijn prachtige borduurwerken tot stand gekomen op kazuifels, altaardoeken en vlaggen die met groot geduld door de zusters werden gemaakt. Ook zijn er kerststallen van was te zien en andere beelden. Tenslotte ook kerkelijk vaatwerk zoals kelken en monstransen. Ook de stichteres van deze zusters Clara Fey blijft in de herinnering omdat haar slaap-, woon- en werkkamer in de originele staat zijn gebleven. Het is de moeite waard om hieraan een bezoek te brengen. Op vriendelijke wijze zult u worden ontvangen door mensen uit de buurt en eventueel nog een echte zuster.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 10:07
 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 13 augustus 2018 09:46

Viering Maria ten Hemelopneming

Op zondag 19 augustus is alleen een mis in Merkelbeek bij de Lourdesgrot om 10.30 uur. Het is altijd een druk bezochte viering met vaker twee tot driehonderd mensen. Het kerkelijk zangkoor uit Merkelbeek, maar ook Ward Vlasveld en zijn dochter Floor en Annemie Vallino Ravetta zullen een mooie muzikale bijdrage leveren. Aan het einde van de viering zal de 'kroetwusj' gezegend worden en wie die zelf wil samenstellen zal onder leiding van Peter Kleuters enkele dagen van tevoren op pad kunnen gaan om de verschillende veldgewassen bij elkaar te krijgen. Op zich een mooie belevenis om de natuur op een andere wijze te bekijken.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 09:53
 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 13 augustus 2018 09:34

Door de dood is van ons heen gegaan:

> op 83-jarige leeftijd Hilde Joosten-Boesten;
> op 81-jarige leeftijd Wiel van de Haijden;
> op 92- jarige leeftijd Mia Severens,

Dat zij voor altijd thuis mogen zijn in het leven bij God.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 09:45
 
PDF Afdrukken E-mail
maandag, 16 juli 2018 13:33

H. Mis met Maria ten Hemel Opneming

Op zondag 19 augustus is alleen een mis in Merkelbeek bij de Lourdesgrot om 10.30 uur.

Laatst aangepast op maandag, 16 juli 2018 13:43
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 22 juni 2018 19:43

Bedevaart KEVELAER op 10 september

Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De Broederschap Sittard-Kevelaer organiseert jaarlijks een bedevaart met honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Opstapplaatsen zijn ook in Jabeek, Merkelbeek en Schinveld.

Het programma in Kevelaer is:

  • 10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
  • 10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
  • 15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christi kapel.
  • 17.30 uur plechtig Lof in de Basiliek met mgr. De Jong. Tenslotte processie langs de Genadekapel.

Tussen de plechtigheden is er tijd voor ontspanning. met tal van winkels en restaurants.

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus verkrijgbaar bij mevr. Theunissen, President Kennedystraat 8, 6451 AV Schinveld, tel. (045) 5273113. Een buskaart kost € 18,-- per persoon.

Laatst aangepast op vrijdag, 22 juni 2018 19:56
 
PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 12 juni 2018 21:11

Vacature kerkbestuur

Met ingang van 1 augustus treedt dhr. Wim Veldhuizen terug als kerkbestuurslid en secretaris na zeven jaar dit werk te hebben gedaan vanwege gezondheidsredenen. Een paar maanden geleden trad ook dhr. Boy Goossens terug vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kerkbestuursleden vanuit de parochie Schinveld en Merkelbeek. Wij zullen zelf ook mensen benaderen om toe te treden tot het kerkbestuur, maar kandidaten kunnen ook contact opnemen met de pastoor. Het huidige kerkbestuur bestaat uit pastoor H. Adema, voorzitter, Petra Schriever, penningmeester, Frans Herings, gebouwenbeheer, Funs Daamen, lid.
Ofschoon de parochies van Schinveld en Merkelbeek zelfstandig zijn, wordt toch samen vergaderd. Help onze parochies om ze in de toekomst goed te beheren.

Laatst aangepast op maandag, 13 augustus 2018 08:28
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 27 april 2018 12:07

Lourdesbedevaarten 2018

In de komende maanden zullen weer verschillende bedevaarten naar Lourdes plaats vinden met het vliegtuig en met de bus. Ook voor zieken bestaat de mogelijkheid om mee te gaan en daar kunnen zij de vereiste zorg ontvangen. Pastoor Adema gaat ook mee als pastoraal begeleider van 6 tot 11 september. Bent u geinteresseerd in deelname, informeer dan bij het Huis van de Pelgrim (voorheen Bureau Lourdesbedevaarten Maastricht).

Laatst aangepast op vrijdag, 27 april 2018 12:14
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 12 januari 2018 00:00

Stephan Klasens, loopt stage in onze parochies

Beste parochianen van de Eligius kerk in Schinveld en de Clemenskerk in Merkelbeek. Mijn naam is Stephan Klasens en ik studeer Godsdienst – Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), hiervoor kom ik dit jaar bij jullie stagelopen. Ik zal mij in het kort omschrijven en u ook wat vertellen over wat ik nu precies in jullie kerk zal komen doen.

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 18:37
Lees meer...
 
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 03 november 2017 09:03

Veranderingen Kerkbestuur Eligiusparochie

Met ingang van 1 september heeft dhr. Boy Goossens en eervol ontslag gekregen vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.
Tevens is voor mevr. Petra Schriever en dhr. Frans Herings de termijn weer verlengd voor vier jaar.

 
PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 30 juli 2016 13:09

Bereikbaarheid priester bij afwezigheid van de pastoor

Wanneer u bij afwezigheid van pastoor H. Adema dringend een priester nodig heeft, dan kunt u altijd bellen naar Pastoor Houben in Oirsbeek tel. 046-4421233. In noodgevallen kunt u ook altijd bellen naar de koster van Oirsbeek 0620192963.