Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Macht en dienstbaarheid
PDF Afdrukken E-mail

Macht en dienstbaarheid

Mensen die macht willen zoeken de belangrijkste plaats op. Zij vragen aandacht voor zichzelf en beloven veel. Als ze eenmaal op de begeerde stoel zitten groeien ze uit tot mensen die hun macht gebruiken om mensen te krijgen waar men wil en dat geeft een gevoel van macht. Afhankelijke mensen ondergeschikt maken aan datgene wat je zelf wilt bereiken, zelfs ten koste van hun vrije wil. Een grote groep mensen die dienstbaar die dienstbaar wil zijn tot het uiterste, is niet uit op macht, maar op liefde en begrip. Zoals zuster Josephina van de H. Drie-eenheid die meer dan veertig jaar werkte bij geestelijk gehandicapten zonder de moderne middelen van nu. Of missionarissen die in vreemde landen zich helemaal weg cijferden voor de mensen daar.

Dat de leerlingen van Jezus gewone mensen waren en niet altijd dienstbaarheid wilden zien wij bij Jacobus en Johannes. Zij willen naast Jezus zitten in zijn Rijk. Zij zagen niet dat het om andere dingen gaat in het leven: liefde en trouw. Pas later toen Jezus gestorven was begrepen zij wat Jezus bedoelde: de beker drinken die Jezus dronk en het doopsel ondergaan dat Jezus onderging. Het leven uit handen geven en komen tot een verheerlijkt bestaan werd concreet toen zij hun leven gaven voor de Heer.

Mensen die het meest spreken over democratie en inspraak zijn vaak heel autoritaire mensen. Ze verdragen niet dat de ander er een andere mening op nahoudt en gebruiken hun macht om hun visie op te leggen ana anderen. Mensen die zich beschouwen als instrument om de ander te laten worden wat die is, maken zichtbaar wat Jezus bedoelde. Gericht zijn op de ander en wanneer de ander gelukkig is ook zelf gelukkig zijn. Het zijn kostbare mensen die op die manier in het leven staan. Zij voeden ons zonder dat wij het weten. Zij bevestigen ons in datgene wat goed is in ons opdat de goede geest in ons groeien kan. Zij leren ons dat ieder de ander nodig heeft en wij allen God mogen zien als onze Heer.