Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> De vrucht van de aarde is gave van God
PDF Afdrukken E-mail

De vrucht van de aarde is gave van God

Op het gedachtenisprentje van mijn grootvader stond de tekst: wie in tranen zaait, zal oogsten met gejuich. Deze tekst geeft aan dat niets groeit en opgebouwd wordt zonder menselijke inspanning. Maar er steekt ook een belofte achter: "de mens staat er niet alleen voor. In het verborgene is God degene die wasdom geeft aan het zaad. Ons hiervan bewust zijn geeft vrede in ons gemoed. Je hoeft geen schuldgevoelens te hebben omdat je te weinig gedaan hebt, of dingen verkeerd hebt aangepakt. Waar zegen op rust zal God het ten goede leiden. Jezus spreekt over een nieuwe samenleving: het Rijk van God. De werkers moeten zelf ook hun bijdrage leveren, maar God vult aan wat ons ontbreekt. In tijden waarin de mens rust, waakt God over ons en laat het gewas groeien. Zo gaat het ook met de geloofsgemeenschap. Waar wij durven getuigen van Jezus en Gods liefde zal het op de een of andere manier ook zijn uitwerking hebben

Op velerlei manieren zijn ook mensen in onze tijd bezig met het overdragen van het geloof. Mooie momenten uit het leven de kerk blijven levend in de herinnering zoals een doop, eerste communie of vormsel. Maar ook datgene wat ouders en grootouders kinderen meegeven zal op de een of andere manier doorwerken in het leven. Ook mensen op het werk of in de buurt, met wie je over God kunt spreken, zijn zaaiers van het geloof. Niet treurig zijn, zegt Jezus, maar zelf ook wat, dan zal het altijd resultaat hebben.