Home >>> Bezinning >>> Bezinning >>> Haat uit broodnijd
PDF Afdrukken E-mail

Haat uit broodnijd

Wij leven in een tijd dat de een niet meer de ander het leven gunt, maar de strijd om het bestaan vaak een overlevingsslag is ten koste van de ander. Mensen die met groot enthousiasme met een nieuwe zaak beginnen ontdekken naderhand dat het niet lukt om dit ook voort te zetten. De troosteloze aanblik van leegstand in vele winkelstraten moet ons aan het denken zetten. Ook de kerken ondervinden een moordende concurrentie bij activiteiten die eerst tot hun taak behoorden: uitvaarten, religieuze feesten en hulpverlening en nog veel meer. De zucht om steeds iets nieuws te willen maakt in onze maatschappij veel stuk. De vraag of dit ook leidt tot een betere samenleving komt op de achtergrond. Zo ontstaat een harde en onleefbare wereld. De Kerk, maar ook een vakbond die gebouwd zijn op geloof en solidariteit kunnen steeds minder opkomen voor rechten van mensen omdat de mensen voor wie ze er willen zijn hen steeds minder dragen. Veel wat goed was gaat daardoor verloren.

Tussen Jezus en de Schriftgeleerden was ook grote concurrentie. Het handelen van Jezus werd niet als goed erkend, maar men noemde Zijn handelen duivels. Jezus weerspreekt deze beschuldiging omdat hij handelt als Zoon van God. God gaat niet de strijd aan met zichzelf. De duivel gaat de strijd met God aan. De aanval van de farizeeën op Jezus is een teken van ongeloof in Hem en in God. Wie Jezus aanvalt draagt een onzuivere geest met zich mee. Zij wil Jezus beletten goedheid en wegschenkende liefde te tonen en wordt zo een aanklacht tegen Gods handelen. Men is alleen maar uit op eigen voordeel.

Er zijn mensen die gedoopt zijn en grote kritiek hebben op de Kerk. Ze denken daarmee een goed werk te verrichten, maar laten daardoor hun eigen ongeloof zien. De Kerk blijft in al haar zwakheid draagster van Christus door volk van God te zijn en mystiek Lichaam van Christus. Twee begrippen die aangeven dat Jezus onder ons woont. Doorons van Hem af te wenden, krijgt het kwaad meer grip op de wereld. Geloof in Jezus is ook nu nog onze redding om de toekomst tegemoet te gaan.